Podstatný orchestr

Smyčcový orchestr "Podstatný orchestr"
"Podstatný orchestr" vznikl v roce 2015, schází se každé úterý od 16.00 - 17.30 hod. ve zkušeně ZUŠ a pracuje pod vedením p. uč. Jaromíra Štěpána a p.uč. Jany Sopkové.