Zahájení školního roku 2020-21

Vážení rodiče,

v úterý 1.9.2020 zahajujeme školní rok (9.30 - 14.00) i v naší škole.

Sestavování rozvrhů Hudebního oboru - individuální výuka - dle domluvy s pedagogem.  Skupinové obory výtvarný, taneční a hudební nauka - zápis elektronicky přes web školy. Pravidelná výuka hromadných předmětů začíná v týdnu od 7.9.2020.

Tak jako na sklonku roku minulého je nutné důsledně dbát na hygienicko-epidemiologická opatření:

- povinná dezinfekce rukou při vstupu do ZUŠ a důsledná hygiena během pobytu žáků ve škole

- pravidelná dezinfekce v učebnách, na chodbách, na WC

Prosíme Vás, abyste sledovali zdravotní stav dětí a neposílali je do ZUŠ v případě projevu respiračního infekčního onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, ztráta chuti, čichu). Vedení školy prosím informujte o nařízené karanténě v rodině. V této souvislosti Vás žádáme, abyste omezili osobní návštěvy ZUŠ a vstupovali do budovy pouze v nutných případech.
Zpět