Přijímací talentové zkoušky pro šk. rok 2020-21

Přijímací talentové zkoušky budou probíhat v týdnu od 15. 6. – 19. 6. 2020. Každý uchazeč vyplní e - přihlášku, na které  se přihlásí k  přijímací talentové zkoušce dle požadovaného oboru či nástroje na jeden přesně vybraný termín. Na stránkách školy (nahoře v liště) rozklikněte odkaz přihlášeníe-přihláška a postupujte dle pokynů. Uchazeč (zákonný zástupce) obdrží na svůj uvedený e-mail zpět odkaz, přes který se do konce června dozví, zda byl  přijat. Přihlášky k talentovým zkouškám budou spuštěny 1. 6. 2020. Přihlášky se týkají pouze základní výuky, nikoli kurzů. Pokud chcete skládat zkoušky na více oborů, pošlete přihlášku vždy na každý obor zvlášť. Zkouška na výtvarný obor trvá 60 minut, přineste si s sebou penál s tužkami a pastelkami a domácí plošné výtvarné práce dítěte, vytvořené v nedávném čase. Každý uchazeč musí přinést vytištěné "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění" (dostupné zde v odkazu dokumenty).

Rozpis oborů a nástrojů:

Výtvarný obor                                                                      Hudební obor  12.00-17.30                                              

po 10.00 -18.00                                                                  po  Phv,* dechové nástroje                                

út 10.00 – 13.00                                                                 út   PHv*, sólový a sborový zpěv                     

st 10.00 - 12.00                                                                  st   PHv*, strunné nástroje

čt 10.00 - 12.00                                                                  čt   klávesové nástroje

 

                                              *PHv - přípravná hudební výchova pro děti ve věku 6 -7 let.

Taneční obor

st 12.00 - 17.30

pá 12.00  - 17.30
Zpět