Informace pro rodiče k 6.5.2020

Vážení rodiče,

seznamte se, prosím, s manuálem "Ochrana zdraví v ZUŠ", který byl vydán ministerstvem školství. Manuál (k dispozici v dokumentech školy) obsahuje hygienické podmínky, které každá škola musí splňovat. V tuto chvíli řešíme zabezpečení všech požadavků a proto není ani individuální výuku možné vrátit do školy k 11. 5. Pokud vše půjde podle plánu, žáci se v rámci dobrovolnosti budou moci vrátit do školy 25. 5. 2020. Každý žák musí mít Vámi podepsané Čestné prohlášení, které je součástí manuálu a navíc jej naleznete v dokumentech školy. M. Rajtmajerová
Zpět