Doplňující talentové zkoušky

V úterý 1.9. a ve středu 2.9. 2020 proběhnou ve škole "doplňující talentové zkoušky " pro výtvarný a taneční obor. Každý uchazeč vyplní na webu školy e - přihlášku, ve které se  přihlásí k  přijímací talentové zkoušce dle požadovaného oboru. Na stránkách školy (nahoře v liště) rozklikněte odkaz přihlášení – e-přihláška a postupujte dle pokynů. Uchazeč (zákonný zástupce) obdrží na svůj uvedený e-mail zpět odkaz.  Přihlášky k talentovým zkouškám budou spuštěny v pondělí 24. 8. 2020 a se týkají pouze základní výuky, nikoliv kurzů. Pokud chcete skládat zkoušky na oba obory, pošlete přihlášku na každý obor zvlášť. Zkouška na výtvarný obor trvá 60 minut, přineste si s sebou penál s tužkami a pastelkami a domácí plošné výtvarné práce dítěte, vytvořené v nedávném čase.
Zpět